FacebookYoutube
ЦСОП "Едуард Сеген"
Център за специална образователна подкрепа в град София

Материална база

Център за специална образователна подкрепа "Едуард Сеген" предлага модерна и добре оборудвана база, която е съобразена с нуждите на учениците със специални образователни потребности. Нашите съоръжения са проектирани да предоставят най-добрата възможна подкрепа и комфорт за децата.

Нашите съоръжения

Учебни кабинети:
Всеки учебен кабинет е уникален както по цветова гама, така и по оборудване. Шест от кабинетите са оборудвани с интерактивни дъски, което позволява използването на модерни методи за обучение. Три кабинета разполагат със SMART Ambilight телевизори, които допринасят за визуалното и интерактивно обучение на учениците.

Психологичен и логопедичен кабинет:
Материалната база на кабинета се актуализира и обогатява всяка година. Учениците могат да се възползват от разнообразие от настолни, електронни и алтернативни материали, които подпомагат терапевтичните дейности. Тези ресурси са предназначени да подобрят комуникативните и когнитивните умения на децата, както и да подпомогнат тяхното емоционално развитие.

Сензорен кабинет:
ЦСОП "Едуард Сеген" е пионер в въвеждането на сензорна стая, която е основно обновена през 2019 година. Сензорният кабинет е оборудван с разнообразни сензорни табла, уреди за визуална и слухова стимулация и материали за ерготерапевтична работа. Тази стая предоставя спокойна и стимулираща среда, която подпомага развитието на сензорните и моторни умения на учениците.

Физкултурен салон:
Основно ремонтиран и допълнително оборудван през 2020 година, физкултурният салон е съобразен с нуждите и потребностите на учениците. Оборудването включва боксови чували, батут, велотренажори, бягащи пътеки и други уреди, които подпомагат физическата активност и рехабилитацията на децата. Физкултурният салон предоставя възможности за разнообразни физически упражнения и занимания, които са важни за здравето и развитието на учениците.