Facebook
ЦСОП "Едуард Сеген"
Център за специална образователна подкрепа в град София

Екип

 

 • Директор – Поликсения Кисимова
 • Зам. - директор - Боян Пешев
 • Психолог – Филипа Каменова
 • Логопед – Величка Борисова
 • Ерготерапевт- Боян Пешев
 • Арт терапевт - Елвира Петрова

Ръководители на групи ( Специални педагози ) :

 • Донка Мартинова - I група
 • Силвия Йорданова - II група 
 • Диана Ванчева - III група,
 • Мария Добрикова - IV група
 • Катя Ангелова - V група
 • Вили Главчева - VI група
 • Лин Мансур - VII група
 • Мариана Чалъшканова - VIII група
 • Красимира Бъчварова - IX група
 • Бойка Георгиева - X група
 • Венеция Илиева  - XI група 

Възпитатели:

 • Жасмина Трифонова 
 • Йорданка Габерова 
 • Росица Костова

Учители по физкултура и ЛФК : 

 • Силвия Йорданова
 • Красимира Бъчварова

Ръководители на изнесени групи:

 • Виктория Цекова
 • Коста Костов