Facebook
ЦСОП "Едуард Сеген"
Център за специална образователна подкрепа в град София

Екип

 

 • Директор – Поликсения Кисимова
 • Зам. - директор - Боян Пешев
 • Психолог – Филипа Каменова
 • Логопед – Величка Георгиева
 • Ерготерапевт- Боян Пешев
 • Арт терапевт - Елвира Петрова

Ръководители на групи ( Специални педагози ) :

 • Нина Валюкова - Iа група
 • Вероника Миткова- Iб група
 • Донка Мартинова - II група
 • Силвия Йорданова - III група 
 • Диана Ванчева - IV група
 • Мария Добрикова - V група
 • Катя Ангелова - VI група
 • Вили Главчева - VII група
 • Лин Мансур - VIII група
 • Мариана Чалъшканова - IX група
 • Красимира Бъчварова - X група
 • Бойка Георгиева - XI група
 • Венеция Илиева  - XII група 

Възпитатели:

 • Жасмина Трифонова 
 • Йорданка Габерова 
 • Росица Костова

Учители по ЛФК : 

 • Силвия Йорданова
 • Красимира Бъчварова

Ръководители на изнесени групи:

 • Виктория Цекова
 • Наталия Тороманова