FacebookYoutube
ЦСОП "Едуард Сеген"
Център за специална образователна подкрепа в град София

Педагогически екип

Директор – Поликсения Кисимова

ЗДУД - Боян Пешев

Ръководители на групи ( Специални педагози ) :

 • Диана Ванчева
 • Мартина Димитрова
 • Камелия Евлогиева
 • София Бачева
 • Нина Валюкова
 • Вероника Миткова
 • Донка Мартинова
 • Силвия Йорданова
 • Красимира Бъчварова
 • Бойка Георгиева
 • Наталия Тороманова
 • Вили Главчева
 • Лин Мансур
 • Мариана Чалъшканова

Терапевти

 • Филипа Каменова
 • Ирина Димитрова
 • Величка Георгиева
 • Поликсения Кисимова
 • Елвира Петрова
 • Боян Пешев

Възпитатели:

 • Никодима Янакиева
 • Жасмина Трифонова 
 • Йорданка Габерова 
 • Росица Костова

Учители по ЛФК : 

 • Силвия Йорданова
 • Красимира Бъчварова

Ръководители на изнесени групи:

 • Виктория Цекова