Facebook
ЦСОП "Едуард Сеген"
Център за специална образователна подкрепа в град София

За нас

Център за специална образователна подкрепа "Едуард Сеген" е специализиран център за обучение на деца със специални образователни потребности. В него се обучават ученици в групи от I - X-та. Те са записани в класове в общообразователни училища - 16-то ОУ " Райко Жинзифов" и 101-во СУ " Бачо Киро " 


Децата са със затруднения в когнитивното,езиково-говорното развитие и нарушения в способността за учене.

Групите са с малко на брой деца , което дава големи възможности за индивидуална работа според потребностите и интересите на всяко дете.

 

Центърът предлага:

  • Логопедична подкрепа– към Центъра има кабинет за децата с комуникативни нарушения
  • Психолог, който работи с учениците и родителите (изследване, индивидуална и групова терапия, консултации)
  • Провеждат се часове по лечебна физкултура за рехабилитация на различни заболявания
  • Модул туризъм - спортна дейност на открито, разходки в парка и ориентиране в квартала.
  • Танцов състав
  • Компютърни, образователни игри в компютърния клуб
  • Занимания по рисуване и арттерапия - организиране на изложби в училището и участие в конкурси за детска рисунка.
  • Участие на децата в училищните тържества и празници.