FacebookYoutube
ЦСОП "Едуард Сеген"
Център за специална образователна подкрепа в град София

За нас

Център за специална образователна подкрепа "Едуард Сеген" е специализиран център за обучение на деца със специални образователни потребности. В него се обучават ученици в групи от I - XII-та. Те са записани в класове в общообразователни училища - 16-то ОУ " Райко Жинзифов" и 101-во СУ "Бачо Киро" 

Децата са със затруднения в когнитивното,езиково-говорното развитие и нарушения в способността за учене.

Групите са с малко на брой деца , което дава големи възможности за индивидуална работа според потребностите и интересите на всяко дете.

 

Центърът предлага:

  • Малки групи- за обучение и социализиране на учениците със специални образователни потребности.
  • Психологична подкрепа- активна работа с учениците и родителите (изследване, индивидуална и групова терапия, консултации).
  • Логопедична подкрепа– изграждане, корекция и затвърждаване на умения за комуникация на учениците.
  • Ерготерапевтична подкрепа- подобряване на автономията в ежедневието на учениците. Консултиране и изработване на стратегии за справяне с трудности в социално-битов характер.
  • Арт-терапевтична подкрепа- групови и индивидуални дейности; развитие на фина моторика, чрез рисуване, моделиране, изрязване и използване на различни материали.
  • Лечебна физкултура- Провеждат се часове по лечебна физкултура за рехабилитация на различни заболявания.
  • Извънкласни дейности- Участие на децата в училищните тържества и празници.