FacebookYoutube
ЦСОП "Едуард Сеген"
Център за специална образователна подкрепа в град София

Записване на ученици в ЦСОП "Едуард Сеген"

В ЦСОП „Е. Сеген“ гр.София се извършва прием на ученици със специални образователни потребности.

Приемът в ЦСОП „Е. Сеген“ се осъществява по следния начин:

 Записване на ученици в 1ви клас в ЦСОП „Едуард Сеген“

Необходими документи, нужни за записване на детето в 1 клас:

 • Становище от РЦПППО-София (оригинал) (получава се от http://www.rcsf.bg/
  /Родителите заявяват желанието си децата им да бъдат обследвани от РЦПППО – София. Екипът обследва учениците и  взима решение, което е съобразено с техните индивидуални възможности и потребности. При решение на екипа за обучение в ЦСОП „Е. Сеген“ се издава становище, с което ученикът се насочва за обучение в ЦСОП./
 • Молба за записване към съответното училище (оригинал) (попълва се на място)
 • Акт за раждане (копие)
 • ТЕЛК (копие)
 • Актуална епикриза (копие)
 • Документ за завършена степен (оригинал)
 • Здравен картон и имунизационен паспорт.

 

Необходими документи за записване за ученици от 2ри до 12ти клас:

 1. Становище от РЦПППО-София (оригинал)
 2. Молба за записване към съответното училище (оригинал) (попълва се на място)
 3. Акт за раждане (копие)
 4. ТЕЛК (копие)
 5. Актуална епикриза (копие)
 6. Документ за завършена степен (оригинал)
 7. Удостоверение за преместване
 8. Здравен картон и имунизационен паспорт.

Учениците, които се обучават в ЦСОП „Е. Сеген“ са записани в две училища в град София, Район Надежда, както следва:

Учениците от 1-ви до 7-ми клас- в 16 ОУ "Райко Жинзифов"  гр.София ул.”Дравски бой” №7  Телефон за връзка:  02 / 938 70 15   https://www.ou16.bg

Учениците от 8-ми- до 12 клас в 101 СОУ „Бачо Киро“ с профил Икономическо развитие гр. София, ул. „Илинденско въстание“ №36   Телефон за връзка 02/938 28 18     http://101su.bg