Facebook
ЦСОП "Едуард Сеген"
Център за специална образователна подкрепа в град София

Прием

В ЦСОП „Е. Сеген“ гр. София се извършва прием на ученици със специални образователни потребности.

 

Приемът в ЦСОП „Е. Сеген“ се осъществява по следния начин:

 

Родителите заявяват желанието си децата им да бъдат обследвани от РЦПППО – София. Екипът обследва учениците и  взима решение, което е съобразено с техните индивидуални възможности и потребности. При решение на екипа за обучение в ЦСОП „Е. Сеген“, се издава становище, с което ученикът се насочва за обучение в ЦСОП.

Учениците, които се обучават в ЦСОП „Е. Сеген“ са записани в две училища в град София, Район Надежда, както следва:

Учениците от 1-ви до 7-ми клас- в 16 ОУ "Райко Жинзифов"  гр.София ул.”Дравски бой” №7  Телефон за връзка:  02 / 938 70 15   https://www.ou16.bg

 

Учениците от 8-ми- до 11 клас в 101 СОУ „Бачо Киро“ гр. София, ул. „Илинденско въстание“ №36   Телефон за връзка 02/938 28 18     http://101su.bg

 

Необходими документи за записване:

  1. Становище от РЦПППО-София (оригинал)
  2. Молба за записване към съответното училище (оригинал)
  3. Акт за раждане (копие)
  4. ТЕЛК (копие)
  5. Актуална епикриза (копие)
  6. Документ за завършена степен (оригинал)
  7. Удостоверение за преместване (без 1 клас)
  8. Здравен картон и имунизационен паспорт.