Facebook
ЦСОП "Едуард Сеген"
Център за специална образователна подкрепа в град София

Уважаеми ученици, родители и учители,
в създалата се ситуация с COVID-19 и в условията на дистанционно обучение, Ви уведомяваме, че Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) –София-град е разкрил самостоятелна телефонна линия и skype акаунт.

Всеки работен ден между 09.00 и 16.30 часа, психолози от РЦПППО-София град
ще осъществяват консултации и ще отговарят на поставени въпроси, свързани с преодоляване на последиците от кризата, породена от пандемията.

Тел: 02/9963461
Skype: Регионален център-София-град