FacebookYoutube
ЦСОП "Едуард Сеген"
Център за специална образователна подкрепа в град София

Сензорна зала

Тази зала е оборудвана за работа с деца с интелектуална недостатъчност, различни форми на аутизъм, хиперактивност с дефицит на вниманието, ДПЦ.

 

Научно доказано е, че при тези деца качествата на възприятията им не позволяват да си изградят цялостен образ за света. Те трудно разграничават съществени признаци на предметите, трудно разпознават сходни предмети по техните характеристики. Именно поради тези причини децата се нуждаят от сензорна стимулация.

 

Скъпото оборудбане на сензорната зала дава великолепен шанс за корекция и развитие качествата на различните възприятия: зрителни, слухови, тактилни, обонятелни, чрез редуване на стимулите или възможността за комплексно въздействие бърху всички сетива. Всичко това под ръководството на високо квалифицирани специалисти.