FacebookYoutube
ЦСОП "Едуард Сеген"
Център за специална образователна подкрепа в град София

Психологичен кабинет

Работата на психолога е много важна част от комплексното въздействие върху децата със СОП. Провежда се психологическо изследване на когнитивното и емоционално-поведенческото ниво на постъпващите в първи клас деца.

 

Водят се психотерапевтични сесии за когнитивно и емоционално развитие, като се използват различни методи, упражнения и ролеви игри. Целта е да се развият психичните процеси – внимание, възприятия, представи, памет и мислене. Провеждат се терапевтични сесии за емоционално развитие, като се използват методи на игровата психотерапия, арттерапията и мускулната релаксация.

 

Извършват се консултации с родителите на ученици с нарушения в развитието. Провеждат се консултативни сесии с деца лишени от родителска грижа, които са преживели емоционални травми, както и работа с конфликтни ученици с агресивни прояви.