FacebookYoutube

ЦСОП "Едуард Сеген"

Център за специална образователна подкрепа в град София

Център за специална образователна подкрепа "Едуард Сеген"

е специализиран център за обучение на деца със специални образователни потребности. В Центъра работят високовалифицирани педагози и терапевти. 

В него се осъществява образователна и възпитателна дейност с ученици от I-ви до XII-ти клас. Те са записани в следните общообразователни училища:

  • 16-то ОУ " Райко Жинзифов" - ученици от I-ви до VII-ми клас
  • 101-во СУ " Бачо Киро "- ученици от VIII-ми до XII-ти клас

Учениците са със затруднения в когнитивното, езиково-говорното развитие и нарушения в способността за учене.

Центърът предлага:

  • Индивидуален подход към всяко едно дете;
  • Обучение и занимания в малки групи;
  • Логопедична подкрепа– към Центъра има кабинет за учениците с комуникативни нарушения;
  • Психолог, който работи с учениците и родителите (изследване, индивидуална и групова терапия, консултации);
  • Провеждат се часове по лечебна физкултура за рехабилитация на различни заболявания;
  • Работа с допълнителна алтернативна комуникация - "Communicator 5", "Look to learn" и устройство за проследяване на погледа;
  • Занимания по рисуване и арттерапия - организиране на изложби в училището и участие в конкурси за детска рисунки;
  • Участие на учениците в училищните тържества и празници.

Партньори

16 ОУ "Райко Жинзифов"

Съвместо партньорство в обучението на учениците от I-ви до VII-ми клас.

101 СУ "Бачо Киро"

Съвместо партньорство в обучението на учениците от VIII-ми до XII-ти клас.

Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания

В Центъра се обучават ученици, живеещи в ЦНСТ-та, като за част от тях е осигурено посещение на място от специален педагог.

Район Надежда, Столична община

ЦСОП "Едаурд Сеген" и Район Надежда, Столична община си партнират в организирането и провеждането на съвместни социални инициативи.

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Центърът е базова институция към СУ ”Климент Охридски” и подпомага обучението на студентите по специална педагогика - българи и чужденци. 

 

 

 

 

Актуални новини